Gebruiksvoorwaarden

Deze disclaimer en juridische toelichting zijn van toepassing op de inhoud en diensten van de website www.thinkingwomansrl.com (de “Site”) en gelden voor alle gebruikers en bezoekers van de site.

Deze site, d.w.z. de blog, is geen krant omdat hij zonder periodiciteit wordt bijgewerkt. Het kan dus niet worden beschouwd als een redactioneel product in de zin van wet nr. 62 van 7.03.2001.

Het beheer van de inhoud is toevertrouwd aan Yeoman snc en de controle van de inhoud wordt uitgevoerd door Thinking Woman srl, de server die de pagina's host is gevestigd bij Register S.p.A.
N.B. Controles van de inhoud betreffen uitsluitend en alleen de rechtstreeks door de site gepubliceerde inhoud. Links naar andere pagina's vallen niet onder deze controles.

De informatie op deze website, hoewel te goeder trouw verstrekt en geacht, kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, en wij trachten correcte en volledige informatie te verstrekken, maar wij geven geen verklaringen of garanties van juridische aard dat de informatie op deze website correct, volledig en actueel is. Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te verwijderen, maar nemen geen enkele verplichting daartoe op ons.

De informatie op de Site is alleen voor informatieve doeleinden, kan te allen tijde worden gewijzigd of verwijderd, en vormt in geen geval een diagnose of voorschrift voor behandeling. De informatie op de site is niet bedoeld en mag op geen enkele wijze de directe arts-patiëntrelatie of een specialistisch onderzoek vervangen.
Het wordt aanbevolen altijd het advies in te winnen van uw behandelend arts en/of specialisten met betrekking tot de gegeven aanwijzingen. Als u twijfels of vragen heeft over het gebruik van een geneesmiddel, cosmeticum, supplement of kruidengeneesmiddel, raadpleeg dan uw arts

De auteurs van de site zijn niet verantwoordelijk voor de gelinkte sites of hun inhoud, die in de loop der tijd kan veranderen. De links naar externe websites zijn op het moment van opname gecontroleerd op juistheid, maar wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites.

De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak aangeboden en de opname van dergelijke links impliceert geen goedkeuring van de overeenkomstige sites of vormt niet onze mening. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor eventuele schade berust uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen. Daarbij is het niet van belang of de schade direct, indirect of financieel van aard is en of de schade het gevolg is van verlies van gegevens, gebrek aan toegang of enige andere reden.

De auteurs van de site aanvaarden geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van deze site of van externe sites die eraan gekoppeld zijn. Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van auteurs te beperken in strijd met enige bepalingen van het toepasselijke nationale recht, noch om aansprakelijkheid uit te sluiten waar deze niet bij wet kan worden uitgesloten.

Deze website wordt beschermd door het in Italië geldende auteursrecht, d.w.z. door de nationale en internationale wetten en verdragen inzake intellectuele en industriële eigendom. Al het materiaal op de site (merken, foto's, teksten, enz.) is, tenzij anders vermeld, eigendom van de respectieve auteurs of licentiehouders Sommige teksten en afbeeldingen op deze site kunnen afkomstig zijn van het internet en worden daarom als openbaar beschouwd. Als de publicatie van een of meer van hen auteursrechten schendt, laat het ons dan weten per e-mail op het volgende adres: trademark[at]yeomanadv.it en we zullen de situatie verhelpen door de juiste toeschrijving te vermelden of te verwijderen om de rechten van de legitieme eigenaars of auteurs te waarborgen.

De koopovereenkomst komt tot stand door de precieze procedure voor de aankoop van de producten en de instemming met de aankoop die tot uitdrukking komt in de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op de volgendededicated page.

Voor aankopen op de website thinkingwomansrl.com kunt u veilig kiezen voor de volgende betaalmethoden: Credit Card, Paypal.

De op www.thinkingwomansrl.com gekochte producten worden geleverd op het adres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. De verzend- en levertijden bedragen over het algemeen 3 tot 5 werkdagen vanaf de orderbevestiging en in ieder geval uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
Zodra de bestelling is verzonden, ontvangt u een e-mail met het volgnummer en wordt de bestelstatus bijgewerkt in het gedeelte Mijn bestellingen op de website www.thinkingwomansrl.com De verzendkosten bedragen EUR 5,00 voor bestellingen van minder dan EUR 50,00. Voor bestellingen boven dit bedrag zijn de verzendkosten gratis.

Voor verdere informatie over verzending verwijzen wij u naarVerkoopvoorwaarden.

In geval van een Overeenkomst voor de aankoop van Producten en Diensten gesloten door een Consument-klant, heeft deze het recht om deze Overeenkomst te herroepen, overeenkomstig en voor de toepassing van artikel 52 en volgende van de Consumentenwet, zonder boete en zonder opgave van reden

Thinking Woman srl garandeert dat de verwerking van gegevens, of deze nu via e-mail, elektronische contactformulieren of als gevolg van de aankoopprocedure worden ontvangen, in overeenstemming is met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

In het geval dat u ervoor kiest om links te volgen die op onze site staan om andere websites te bezoeken, raden wij u aan het privacybeleid te lezen dat op die sites staat om zeker te zijn van de privacy van uw persoonlijke gegevens.
Zoals bij veel andere sites kan onze server automatisch bepaalde informatie opslaan in het “logbestand” zoals het IP-adres van uw computer, of hij kan andere informatie gebruiken die op uw computer is opgeslagen met behulp van de “cookie” techniek. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens, maar wordt alleen gebruikt voor interne statistische doeleinden, om een passend toegangsbeleid tot deze website te beschermen of te garanderen, of voor gevoelige of vertrouwelijke inhoud, en wordt alleen openbaar gemaakt na een verzoek van de gerechtelijke autoriteit overeenkomstig de wet.

Voor meer informatie over ons privacybeleid of om contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon, verwijzen wij u naar dededicated sectie.

Om onze bezoekers beter van dienst te zijn, kan deze site “Cookies” gebruiken om de weergave van webpagina's voor elke gebruiker te personaliseren en het gebruik van de online shop en een correctere navigatie van de inhoud mogelijk te maken. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die onze server opslaat op de computer van de bezoeker via de internetbrowser (bijv. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari en andere).
Cookies op de computer van de bezoeker bevatten geen persoonlijke identificatiegegevens en brengen de privacy en veiligheid van de bezoeker niet in gevaar. Onze server gebruikt cookies alleen en uitsluitend willekeurig om een code te identificeren die is opgeslagen bij eerdere bezoeken aan onze site, zoals de registratie van de gebruiker op de site zelf.

Voor verdere informatie over cookies en ons cookiebeleid verwijzen wij u naar dededicated sectie.

Klik hierom uw tracking-instellingen bij te werken.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi un codice sconto del 10% sul tuo primo ordine